Programy profilaktyczne i szczepienia 2016

Programy profilaktyczne i szczepienia 2016

Programy profilaktyczne i szczepienia 2016

W 2016 roku Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach realizuje następujące programy profilaktyczne oraz szczepienia:

I. Szczepienia obowiązkowe i zalecane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Zdrowia:

1. błonica-tężec – przeznaczony dla dzieci zapisanych do naszej przychodni, urodzonych w 1998 roku;
2. błonica-tężec-krztusiec – przeznaczony dla dzieci zapisanych do naszej przychodni, urodzonych w 2003 roku;
3. błonica-tężec-krztusiec-polio – przeznaczony dla dzieci zapisanych do naszej przychodni, urodzonych w 2011 roku;
4. odra-świnka-różyczka – przeznaczony dla dzieci zapisanych do naszej przychodni, urodzonych w 2007 roku.

Bliższe informacje udzielane są na miejscu,
punkt szczepień, pok. nr 8, tel. 41 347 56 00 wew. 33

II. Programy profilaktyczne i szczepienia zalecane, finansowane ze środków budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny:

1. Program profilaktyki zakażeń meningokokowych typu „c”.
Przeznaczony jest dla dzieci urodzonych w 2014-2015 roku (w wieku 14-18 miesięcy) oraz dla dzieci urodzonych w 2002 (kontynuacja) i 2003 roku zameldowanych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. W ramach programu wykonywane jest badanie lekarskie oraz szczepienie szczepionką przeciw meningokokom typ „c”;

2. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych.
Przeznaczony jest dla dzieci urodzonych w 2016 roku oraz jako kontynuacja szczepień dla dzieci urodzonych w latach 2014-2015 zameldowanych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. W ramach programu wykonywane jest badanie lekarskie oraz szczepienie szczepionką przeciw zakażeniom pneumokokowym;

3. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Skierowany jest do dziewcząt urodzonych w latach 2002 – 2003 (kontynuacja szczepienia) i urodzonych w 2004 roku, zameldowanych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
W ramach programu wykonywane jest badanie lekarskie oraz szczepienie przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), edukacja rodziców/opiekunów prawnych poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciwko HPV oraz konieczności regularnego wykonywania cytologii.
Program ma na celu ochronę zaszczepionych dziewcząt przed infekcją HPV, a przez to radykalne zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy w zaszczepionej populacji w dalszej perspektywie czasowej.

Bliższe informacje są udzielane na miejscu,
punkt szczepień pok. 8, tel. 41-347-56-00 w. 33

4. Program szczepień przeciw grypie u osób od 55 roku życia zameldowanych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
W ramach programu wykonywane jest badanie lekarskie oraz szczepienie przeciw grypie.

Bliższe informacje są udzielane na miejscu,
punkt szczepień pok. 8, tel. 41-347-56-00 w. 33

5. Program profilaktyki wad postawy z zastosowaniem gimnastyki korekcyjnej wśród dzieci z klas IV, V, VI uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nowinach, Bolechowicach i Kowali.
W ramach programu wykonywana jest gimnastyka korekcyjna prowadzona przez fizjoterapeutę w szkołach podstawowych Gminy Sitkówka – Nowiny.

Bliższe informacje są udzielane na miejscu,
Gabinet rehabilitacji – osoba prowadząca mgr Kamila Wyrwicz tel. 41-347-56-20

6. Program zmniejszenia występowania otyłości i jej powikłań wśród mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny.

Każda osoba, która zgłosi się do przychodni z chęcią uczestniczenia w programie, w ramach kwalifikacji będzie miała określony przez pielęgniarkę lub lekarza wskaźnik masy ciała. Jeżeli wynik będzie nieprawidłowy tzn. >=25,0 pacjent zostanie zakwalifikowany do programu, otrzyma zeszyt w którym będą dokumentowane wszystkie wizyty, będzie miał oznaczone ciśnienie tętnicze, wykonane EKG oraz otrzyma skierowanie na badanie krwi – TSH (jednorazowo), lipidogram (cholesterol całkowity, cholesterol HDL , cholesterol LDL, trój glicerydy), glukoza. Taki dobór badań dodatkowych wynika z częstego współistnienienia z nadwagą/otyłością nieprawidłowości w zakresie tych parametrów. Na następnej wizycie ocenione zostaną wyniki badań – w razie wykrycia nieprawidłowości podjęte będą odpowiednie działania, pacjent otrzyma wytyczne odnośnie stylu życia, diety i aktywności fizycznej oraz zaproponowane zostanie uczestnictwo w gimnastyce ogólnousprawniającej prowadzonej przez fizjoterapeutę. Częstość kolejnych wizyt będzie określana indywidualnie, badania dodatkowe (krew +EKG) w ramach programu wykonywane będą nie częściej niż raz na rok. Zakłada się, że wszystkie osoby które podejmą próbę pozbycia się otyłości i utrzymania prawidłowej masy ciała osiągną sukces, co będzie miało pozytywny wpływ na zmniejszenie problemu otyłości i słabej kondycji fizycznej w Gminie Sitkówka-Nowiny. W ramach programu realizowane są również zajęcia na basenie pod okiem trenera i ratownika.

Bliższe informacje są udzielane na miejscu,
Gabinet rehabilitacji – osoba koordynująca mgr Izabela Sperka tel. 41-347-56-20

III. Programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

1. Program profilaktyki raka szyjki macicy.
Przeznaczony jest dla ubezpieczonych kobiet w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat (nie chodzi o lata kalendarzowe, ale o ostatnie 36 miesięcy) nie miały wykonywanego badania cytologicznego.

Bliższe informacje są udzielane na miejscu,
Poradnia ginekologiczno-położnicza tel. 41-347-56-30

2. Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK).
Skierowany jest do osób urodzonych w latach 1981, 1976, 1971, 1966 i 1961, które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK oraz:
– u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia,
– są obciążone czynnikami ryzyka (płeć męska, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się).

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, przez wszystkich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent może skorzystać z tego programu wyłącznie u lekarza, do którego jest zadeklarowany.

IV. Programy profilaktyczne i szczepienia finansowane przez Miasto Kielce:

1. Program profilaktyki zakażeń meningokokowych.
Przeznaczony dla dzieci urodzonych w 2014, 2015 roku (w wieku 14-16 miesięcy) oraz w 2003 roku zamieszkałych na terenie Miasta Kielce.
W ramach programu wykonywane jest badanie lekarskie oraz szczepienie szczepionką przeciw meningokokom typ C.

2. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych.
Przeznaczony dla dzieci urodzonych 2014, 2015 i 2016 roku zamieszkałych na terenie Miasta Kielce.
W ramach programu wykonywane jest badanie lekarskie oraz szczepienie szczepionką przeciw zakażeniom pneumokokowym.

Bliższe informacje udzielane są na miejscu,
punkt szczepień pok. 8, tel. 41-347-56-00 w. 33

V. Szczepienia WZW typu a i b:

Od kilku lat każdej wiosny i jesieni w całym naszym kraju w wyznaczonych placówkach medycznych odbywa się akcja zdrowotna pod nazwą „żółty tydzień”, która ma na celu uświadomić ludziom dobrodziejstwo wynikające z zaszczepienia się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu a i b. Od lat lekarze informują pacjentów, że skuteczną i długotrwałą metodą zapobiegania WZW typu a i b są szczepienia ochronne. Celem akcji „żółty tydzień”, poza umożliwieniem zakupu tańszych szczepionek, jest propagowanie wiedzy o zagrożeniach, wynikających z zakażenia wirusem żółtaczki. Efektem tej szeroko prowadzonej akcji jest wzrastająca z roku na rok liczba zaszczepionych osób.
W Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach można zaszczepić się przeciwko WZW typu a i b nieprzerwanie w ciągu całego roku.

Bliższe informacje udzielane są na miejscu,
punkt szczepień pok. 8, tel. 41-347-56-00 w. 33
________________________________________
Dyrekcja i pracownicy zatrudnieni w przychodni zapraszają wszystkich chętnych, dbających o swoje zdrowie, do czynnego uczestnictwa w realizowanych programach profilaktycznych.
Jacek Chudzicki
Dyrektor Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach