Programy Profilaktyczne 2015

Programy Profilaktyczne 2015

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE

Dyrekcja Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce – Nowinach, Nowiny ul. Białe Zagłębie 32 informuje, o rozpoczęciu realizacji programu szczepień przeciw grypie u osób od 55 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka –Nowiny i u osób od 55 roku życia zameldowanych na terenie Miasta Kielce i zapisanych do przychodni w Nowinach. Szczepienia są bezpłatne dla osób spełniających powyższe kryteria.

 • Przed wykonaniem szczepienia przeprowadzane jest badanie lekarskie
 • Realizacja szczepień w SZPOZ Sitkówka– Nowiny, Nowiny ul. Białe Zagłębie 32 pom. nr 8.
  PUNKT SZCZEPIEŃ – codziennie w godz. od 8:00 do 17:00

Programy szczepień przeciw grypie finansowane są ze środków Gminy Sitkówka – Nowiny i Urzędu Miasta Kielce.

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach w trosce o zdrowie mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny i osób korzystających z naszej przychodni od 2007 roku realizuje programy profilaktyczne pod hasłem „ZDROWIE TO MÓJ SKARB”.  Realizację programów profilaktycznych wspierają: Gmina Sitkówka-Nowiny, Miasto Kielce, Narodowy Fundusz Zdrowia.

W roku 2015 Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach realizuje następujące programy profilaktyczne: Szczepienia obowiązkowe i zalecane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Zdrowia:
1. Błonica-tężec – przeznaczony dla dzieci zapisanych do naszej przychodni, urodzonych
w roku 1997 i 2002;
2. błonica – tężec – krztusiec – polio – przeznaczony dla dzieci zapisanych do naszej przychodni, urodzonych w 2010 roku;
3. odra – świnka – różyczka – przeznaczony dla dzieci zapisanych do naszej przychodni, urodzonych w 2006 roku;
bliższe informacje są udzielane na miejscu,
punkt szczepień pok. 8, tel. 41-345-94-67

Programy profilaktyczne finansowane z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny:

 1. Program profilaktyki zakażeń meningokokowych
  – skierowany do dzieci urodzonych w 2013 – 2014 roku (w wieku 14-18 miesięcy) zameldowanych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny oraz dzieci urodzonych w 2001 i 2002 roku, uczęszczających do Gimnazjum i szkół podstawowych w terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
  W ramach programu wykonywane jest badanie lekarskie oraz szczepienie szczepionką przeciw meningokokom typ C;

2. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych
– przeznaczony dla dzieci urodzonych 2013 i 2014 i 2015 roku zameldowanych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (kontynuacja programu dla dzieci urodzonych w latach 2013-2014).
W ramach programu wykonywane jest badanie lekarskie oraz szczepienie szczepionką przeciw zakażeniom pneumokokowym, (dopłata pacjenta do szczepionki 18,50zł);

3. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt urodzonych w latach 2001 – 2002 ( kontynuacja szczepienia) i urodzonych w 2003 roku, zameldowanych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
W ramach programu wykonywane jest badanie lekarskie oraz szczepienie przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), edukacja rodziców/opiekunów prawnych poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciwko HPV oraz konieczności regularnego wykonywania cytologii.
Program ma na celu ochronę zaszczepionych dziewcząt przed infekcją HPV a przez to radykalne zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy w zaszczepionej populacji w dalszej perspektywie czasowej;
bliższe informacje są udzielane na miejscu,
punkt szczepień pok. 8, tel. 41-345-94-67

4. Program szczepień przeciw grypie u osób od 55 roku życia zameldowanych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
W ramach programu wykonywane jest badanie lekarskie oraz szczepienie przeciw grypie;
bliższe informacje są udzielane na miejscu,
punkt szczepień pok. 8, tel. 41-345-94-67

5. Program profilaktyki wad postawy z zastosowaniem gimnastyki korekcyjnej wśród dzieci z klas IV, V, VI uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nowinach, Bolechowicach i Kowali.
W ramach programu wykonywana jest gimnastyka korekcyjna prowadzona przez fizjoterapeutów w szkołach podstawowych Gminy Sitkówka – Nowiny;
bliższe informacje są udzielane na miejscu,
Gabinet rehabilitacji – osoba prowadząca p. Kamila Wyrwicz tel. 41-345-94-53 wew. 28

6. Program zmniejszenia występowania otyłości i jej powikłań z zastosowaniem gimnastyki ogólnousprawniającej wśród pacjentów – mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny.
Program skierowany jest do wszystkich dorosłych osób, których wskaźnik masy ciała jest równy bądź przekracza 25,0 kg/m^2 czyli jest ponad wartości prawidłowe mieszczące się w granicach 18,5-24,9 kg/m^2. oraz do osób między 50. a 70. rokiem życia z prawidłową masą ciała, które w ramach profilaktyki otyłości i poprawy sprawności ruchowej chciałby zwiększyć swoją aktywność fizyczną.

Każda osoba, która zgłosi się do przychodni z chęcią uczestniczenia w programie, w ramach kwalifikacji będzie miała określony przez pielęgniarkę lub lekarza wskaźnik masy ciała.
1) Jeżeli wynik będzie nieprawidłowy tzn. >=25,0 pacjent zostanie zakwalifikowany do programu, otrzyma zeszyt w którym będą dokumentowane wszystkie wizyty, będzie miał oznaczone ciśnienie tętnicze, wykonane EKG oraz otrzyma skierowanie na badanie krwi – TSH (jednorazowo), lipidogram (cholesterol całkowity, cholesterol HDL , cholesterol LDL, trójglicerydy), glukoza. Taki dobór badań dodatkowych wynika z częstego współistnienienia z nadwagą/otyłością nieprawidłowości w zakresie tych parametrów. Na następnej wizycie ocenione zostaną wyniki badań – w razie wykrycia nieprawidłowości podjęte będą odpowiednie działania, pacjent otrzyma wytyczne odnośnie stylu życia, diety i aktywności fizycznej oraz zaproponowane zostanie uczestnictwo w gimnastyce ogólnousprawniającej prowadzonej przez fizjoterapeutę. Częstość kolejnych wizyt będzie określana indywidualnie, badania dodatkowe (krew +EKG) w ramach programu wykonywane będą nie częściej niż raz na rok. Osoba, która zostanie włączona do programu będzie w nim mogła pozostawać bezterminowo pod warunkiem, że w trakcie następnych wizyt jej masa ciała nie będzie przekraczać wartości początkowej. Dwukrotne przekroczenie początkowej masy ciała skutkuje wykluczeniem z programu bez możliwości powrotu.
2) Jeżeli wynik BMI będzie prawidłowy a osoba badana będzie między 50. a 70. rokiem życia zaproponowane zostanie uczestnictwo w gimnastyce ogólnousprawniającej prowadzonej przez fizjoterapeutę;
bliższe informacje są udzielane na miejscu,
Gabinet rehabilitacji – osoba prowadząca p. Monika Syska tel. 41-345-94-53 wew. 28

Finansowane z budżetu Miasta Kielce:

 1. Program profilaktyki zakażeń meningokokowych
  – przeznaczony dla dzieci urodzonych w 2013, 2014 roku (w wieku 14-16 miesięcy) oraz w 2002 roku zamieszkałych na terenie Miasta Kielce.
  W ramach programu wykonywane jest badanie lekarskie oraz szczepienie szczepionką przeciw meningokokom typ C;

2. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych
– przeznaczony dla dzieci urodzonych 2013, 2014 i 2015 roku zamieszkałych na terenie Miasta Kielce.
W ramach programu wykonywane jest badanie lekarskie oraz szczepienie szczepionką przeciw zakażeniom pneumokokowym;

3. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt urodzonych w 2002 roku z terenu Miasta Kielce.
W ramach programu wykonywane jest badanie lekarskie oraz szczepienie przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), edukacja rodziców/opiekunów prawnych poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciwko HPV oraz konieczności regularnego wykonywania cytologii.
Program ma na celu ochronę zaszczepionych dziewcząt przed infekcją HPV i tym samym radykalne zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy w zaszczepionej populacji w późniejszym czasie.
W roku 2015 programem objęte są dziewczęta urodzone w 2002 roku ( kontynuacja programu z lat poprzednich) i 2003 roku z terenu Miasta Kielce.

4. Program szczepień przeciw grypie u osób od 55 roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Kielce.
W ramach programu wykonywane jest badanie lekarskie oraz szczepienie przeciw grypie.

bliższe informacje są udzielane w miejscu,
punkt szczepień pok. 8, tel. 41-345-94-67

Finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia:

 1. Program profilaktyki gruźlicy
  – skierowany do osób dorosłych, zapisanych do pielęgniarki poz zatrudnionej w Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach, którzy nie posiadają w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym – w szczególności:
  – osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,
  – osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających:
  bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny;

2. Program profilaktyki chorób układu krążenia
– skierowany do osób zapisanych do Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach urodzonych w latach 1960, 1965, 1970, 1975, 1980 które nie są leczone kardiologicznie oraz w okresie 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).
W ramach programu wykonywane są: badania krwi (lipidogram, glukoza), pomiar ciśnienia, badanie lekarskie wraz z edukacją zdrowotną;
bliższe informacje są udzielane w miejscu,
gabinet zabiegowy pok. 113, tel. 41-345-94-62, lub
pokój pielęgniarek środowiskowych pok. 101, tel. 41-346-84-33

 • Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
  – skierowany do kobiet w wieku od 25 do 59 roku życia, które nie miały wykonywanego badania cytologicznego w ciągu ostatnich trzech lat (także u innych świadczeniodawców).
  W ramach programu wykonywane jest badanie ginekologiczne wraz z badaniem cytologicznym.
  bliższe informacje są udzielane w miejscu,
  poradnia ginekologiczno – położnicza pok. 106, tel. 41-346-84-32

 

TERAPIA WAD POSTAWY I SKOLIOZ
Informujemy, że w Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach prowadzona jest indywidualna terapia wad postawy i skolioz metodą neurofizjologiczną PNF u dorosłych, dzieci i młodzieży. Wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii.
bliższe informacje i zapisy w gabinecie fizykoterapii: tel. 41-345-94-53
________________________________________
Dyrekcja i pracownicy zatrudnieni w przychodni zapraszają wszystkich chętnych dbających o swoje zdrowie do czynnego uczestnictwa w realizowanych programach profilaktycznych.

Jacek Chudzicki
p.o. Dyrektora Samorządowego Zakładu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach

 

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach w trosce o zdrowie mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny i osób korzystających z naszej przychodni od listopada 2012r. realizuje nowy program profilaktyczny finansowany z budżetu Miasta Kielce pod nazwą:

 • program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
 • przeznaczony dla dziewcząt urodzonych w roku 2000 zamieszkałych na terenie Miasta Kielce.

W ramach programu wykonywane jest badanie lekarskie oraz szczepienie szczepionką przeciw HPV oraz edukacja rodziców w temacie zasadności i istocie szczepień przeciwko HPV oraz konieczności regularnego wykonywania cytologii; bliższe informacje są udzielane w miejscu, punkt szczepień pok. 8, tel. 41-345-94-67.

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach w trosce o zdrowie mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny i osób korzystających z naszej przychodni od 2007 roku realizuje programy profilaktyczne pod hasłem „ZDROWIE TO MÓJ SKARB”. Realizację programów profilaktycznych wspierają: Gmina Sitkówka-Nowiny, Miasto Kielce, Narodowy Fundusz Zdrowia. Więcej informacji >>>

Od kilku lat każdej wiosny i jesieni w całym naszym kraju w wyznaczonych placówkach medycznych odbywa się akcja zdrowotna pod nazwą „żółty tydzień”, która ma na celu uświadomić ludziom dobrodziejstwo wynikające z zaszczepienia się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu a i b. Od lat lekarze informują pacjentów, że skuteczną i długotrwałą metodą zapobiegania wzw typu a i b są szczepienia ochronne. celem akcji „żółty tydzień”, poza umożliwieniem zakupu tańszych szczepionek jest propagowanie wiedzy i zagrożeń wynikających z zakażenia wirusem żółtaczki (WZW typu a i b). Efektem tej szeroko prowadzonej akcji jest wzrastająca z roku na rok liczba zaszczepionych osób. W samorządowym zakładzie podstawowej opieki zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach ul. białe zagłębie 32 oraz fili SZPOZ w miejscowości Sitkówka nr 16 ”żółty tydzień” trwa cały rok i każdego dnia zapraszamy na szczepienia przeciwko WZW typu b ale w okresie od 08 do 19 października 2012r obowiązują ceny promocyjne.
z a p r a s z a m y !!!