Polityka zdrowotna dla mieszkańców gminy

Polityka zdrowotna dla mieszkańców gminy

Podczas ostatniej sesji Rada Gminy zatwierdziła „Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2020”. Jest to dokument mający na celu zoptymalizowanie świadczeń leczniczych i programów profilaktycznych wynikających z potrzeb mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny.

Gmina Sitkówka-Nowiny dokłada wszelkich starań, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do bezpłatnej służby zdrowia na jak najwyższym poziomie. Podejmuje ona szereg działań mających na celu rozpoznanie potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców oraz zaznajomienie ich z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami. Do takich działań należą inicjatywy otwartych dni służby zdrowia w zakresie schorzeń diabetologicznych, endokrynologicznych, pulmonologicznych. Wykonywane są bezpłatne badania diagnostyki laboratoryjnej w zakresie TSH, oznaczenia poziomu cukru, morfologii itp. Mieszkańcy korzystają z bezpłatnych badań słuchu czy wzroku.

Czym jest Program polityki zdrowotnej?

Na grudniowej sesji Rada Gminy Sitkówka-Nowiny przyjęła „Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2020”. Dotyczy on w szczególności ważnych zjawisk epidemiologicznych oraz innych istotnych problemów zdrowotnych mieszkańców gminy, a także wdrażania nowych procedur medycznych i przedsięwzięć profilaktycznych. W wyniku przeprowadzenia analizy tych zjawisk możliwe jest proponowanie świadczeń leczniczych i programów profilaktycznych wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. Podejmowane będą również działania informacyjne, mające na celu zapoznanie mieszkańców z czynnikami ryzyka, czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.

Zakres Programu

Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny obejmuje:

  • Program szczepień przeciwko pneumokokom;
  • Program szczepień przeciwko meningokokom typ. C;
  • Program szczepień przeciwko ospie;
  • Program szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV);
  • Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 55 roku życia;
  • Program profilaktyki schorzeń neurologicznych;
  • Program profilaktyki chorób układu krążenia;
  • Program zmniejszania otyłości i jej powikłań.

Program będzie realizowany w latach 2017-2020.

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdziecie Państwo tutaj >>>

„Szanowni Pacjenci, bardzo prosimy by zapotrzebowanie na kontynuację leków na receptę zgłaszać do Przychodni po godzinie 9.00 – telefonicznie lub osobiście. Usprawni to obsługę kolejki do rejestracji w godzinach porannych. Dziękujemy.”