Nocno-świąteczna opieka w Przychodni Nowiny

Nocno-świąteczna opieka w Przychodni Nowiny

Szanowni Państwo,
informujemy, że zgodnie z decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia, od 1 listopada 2017 w Przychodni Nowiny funkcjonuje nocna i świąteczna opieka zdrowotna (NiŚOZ). Poradnię tworzy NZOZ Transmed z Kielc.

Dzięki temu także w godzinach wieczorno-nocnych (od 18.00 do 8.00) w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w Przychodni można uzyskać pomoc lekarsko-pielęgniarską.

Oznacza to jednocześnie, że Przychodnia otwarta będzie każdego dnia, przez 24 godziny.

W ramach opieki nocno-świątecznej nie obowiązuje rejonizacja a porady są bezpłatne.

Telefon kontaktowy do poradni NiŚOZ: 41 307 03 88