Informacja

Informacja

1. Lekarz ginekolog Michał Jedliński nie będzie przyjmował do połowy marca.

2. Lekarz Łukasz Czaja do końca stycznia przyjmuje w poniedziałki i piątki od 15:00 do 18:00, natomiast od lutego w poniedziałki od 15:00 do 18:00 i w czwartki od 14:00 do 18:00.

3. Lekarz pediatra Joanna Komorowicz przyjmuje we środy od 15:30 do 18:00.

4. Lekarz otolaryngolog Arkadiusz Trybek nie będzie przyjmował pacjentów do końca stycznia .