Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie

  1. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Nowiny w wieku 65 lat i więcej na lata 2021-2025:

Program skierowany jest do osób w wieku 65 lat i więcej, zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Nowiny, u których nie występują przeciwskazania do szczepienia. Zgodnie z danymi populacja osób w wieku 65 lat i więcej w Gminie Nowiny liczy ok. 1 400 osób. Program obejmie corocznie ok. 400 mieszkańców (ok. 28,6% ogółu).

Program obejmie koszt zakupu szczepionki i zaszczepienie poprzedzone badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia, udzieleniem przez lekarza kluczowych informacji na temat szczepienia (m.in. zakres działania szczepionki oraz jej bezpieczeństwo) oraz uzyskaniem świadomej zgody pacjenta. Szczepienie będzie realizowane w schemacie 1 dawkowym w ciągu jednego roku.

W ramach programu zostanie przeprowadzona akcja informacyjna w postaci plakatów oraz edukacja zdrowotna w formie wykładu on-line obejmujący zagadnienia związane
z zakażeniem wirusem grypy. Plakat oraz wykład będą dostępny na stronie internetowej Gminy oraz realizatora programu.

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie -pobierz

Informacja o szczepieniach

“Szanowni Państwo,
Przypominamy że w Przychodni Nowiny SPZOZ można się zaszczepić przeciw COVID-19 szczepionką Pfizer.
Osoby chętne prosimy o kontakt z rejestracją (na miejscu lub telefonicznie)”