Kontakt

Rejestracja: 41-347-56-00


Dyrektor


Dyrektor Przychodni - dr n.med. Michał Piast.
Tel. 41 347 56 50, e-mail: m.piast@nowiny.com.pl

Adres


Przychodnia Nowiny SPZOZ
ul. Białe Zagłębie 32,
26-052 Nowiny
NIP 959 12 94 735
REGON 290703930
nr konta bankowego (BS Kielce):
39 8493 0004 0040 0471 0974 0001

Telefon
41-347-56-00
Tel / Fax
41-347-56-40
E-mail
rejestracja@przychodnianowiny.pl
ePUAP
Przychodnia Nowiny

Telefony


Rejestracja
41-347-56-00
Środowisko
41-347-56-10
Rehabilitacja
41-347-56-20
Ginekologia
41-347-56-30
Księgowość
41-347-56-40
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
41-347-56-40

Przychodnia Nowiny SPZOZ podejmie współpracę z lekarzem rodzinnym i lekarzem pediatrą (lub w trakcie tych specjalizacji).

Szczegółowe informacje pod nr tel 609 300 605