Program LEKI 75+

Program LEKI 75+

Jak otrzymać bezpłatne leki?

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

  • wiek – ukończony 75 rok życia, weryfikowany poprzez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia);
  • recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”;
  • wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków.

Leki będą przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wypiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.

Przepisywany lek będzie musiał znajdować się w wykazie bezpłatnych leków.

Jakie leki będą bezpłatne?

Początkowo w wykazie znajdą się głównie leki, które mają zastosowanie w chorobach osób starszych. Będą to leki głównie o odpłatnościach: 30% i 50% (mające zastosowanie m.in. w schorzeniach urologicznych, reumatologicznych i kardiologicznych).

Lista bezpłatnych leków dla seniorów ma być w przyszłości poszerzana. W efekcie osoby w wieku 75+ będą uprawnione do otrzymania większej liczby bezpłatnych leków. Wykaz będzie aktualizowany w ramach obwieszczenia refundacyjnego co 2 miesiące.

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów będzie dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Będzie on elementem obwieszczenia refundacyjnego.

link do wykazu bezpłatnych leków:

http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zalacznik-d-75.pdf